Henselý Alois

Narátor: Alois Henselý

narozen: 14. května 1920
Tazatel: Georg Schatz
Místo a datum konání rozhovorů: Mnichov, 1. rozhovor – 14. března 2008, 2. rozhovor – 18. dubna 2008


Zvuková ukázka, délka 6:51