Sippl Olga

Narátor: Olga Sippl

narozena: 19. září 1920

Tazatel: Georg Schatz
Místo a datum konání rozhovorů: Bad Alexandersbad, 1. rozhovor – 21. října 2006, Selb, 2. rozhovor – 4. ledna 2007

 

 Olga Sippl 1932  Olga Sippl na letním táboře organizace Falken (stojící) Členové Arbeiter Turn und Sportverein (Olga Sippl v dolní řadě druhá zprava)   Olga Sippl 1934
 Olga Sippl 1938