Grader Katharina

Narátor: Katharina Grader

narozena: 3. února 1921

Tazatel: Georg Schatz
Místo a datum konání rozhovoru: Selb, 19. prosince 2006


Zvuková ukázka, délka 3:44