Zemřela Dora Müllerová

Ve věku nedožitých 89 let 1. dubna zemřela předsedkyně Německého kulturního sdružení v Brně Dora Müllerová. Paní Müllerová byla také narátorkou projektu a její výpověď je součástí filmového dokumentu Za Československo a svobodu. 

 

 

 

 

Ve věku nedožitých 89 let 1. dubna zemřela předsedkyně Německého kulturního sdružení v Brně Dora Müllerová. Byla poslední pamětnicí předválečného Brna, kam se uchylovali němečtí antifašisté. Dora Müllerová byla také jedním z mála lidí německé národnosti, kteří v Brně zbyli po "pochodu smrti" v roce 1945.
Dora Müllerová takřka celý svůj život prožila v Brně. V roce 1997 sestavila putovní výstavu Přestupní stanice Brno, která pak procestovala rakouská i německá města.
Její zásluhou byla také v budově brněnského kina Scala osazena pamětní deska, která upomíná na roli Brna, jež před druhou světovou válkou přijalo mnohé německé uprchlíky pronásledované fašistickým režimem. V roce 2005 obdržela Cenu města Brna za aktivní přístup k českoněmeckému dialogu v poválečné Evropě. Za války Dořina tatínka Eltena Theodora Schustera vyslýchalo gestapo, které u nich doma dělalo i domovní prohlídky. Dořina nevlastní sestra Blanka Schusterová byla součástí převaděčské sítě, která z nacisty ohrožených území přepravovala do Palestiny židovské děti. I jejich přestupní stanicí se na chvíli stávalo Brno. Prý se jich takto zachránilo 1 938.
Dora Müllerová vystudovala vysokou školu, ale celý život prožila, jako kdyby titul inženýrky chemie nikdy nezískala. Promovala totiž za války na německé technice a po porážce nacistů byla její studia v Československu prohlášena za neplatná.

MfD 3.4.2009