Kosta Jiří

Narátor: Jiří Kosta
Tazatelé: David Weber a Barbora Čermáková
Místo a datum konání rozhovorů: Praha, 1. rozhovor – 25. dubna 2007, 2. rozhovor – 10. května 2007

narozen: 21. října 1921