Tschapek Anita

Narátor: Anita Tschapek

narozen: 12. února 1931

Tazatel: Alena Wagnerová

Místo a datum konání rozhovoru: Lipsko, 7. prosince 2007