Fromings Hedy

Fromings_p.jpgNarátor: Hedy Fromings

Narozena: 23. prosince 1926

Tazatel: Stefan Dölling

Místo a datum konání rozhovoru: Londýn, 19. června 2007


Zvuková ukázka, délka 11:28

 

 Hedwig Hünigen (matka)  Registrační průkaz imigranta (matka)  Registrační karta uprchlíka  Pozvánka na otevření Klubu československo britského přátelství
 Absolventky kurzu sociálních služeb 1945  Diplom Červeného kříže