Löffler Gertrud

Loffler_p.jpgNarátor: Gertrud Löffler

narozena: 5. ledna 1923

Tazatel: Alena Wagnerová

Místo a datum konání rozhovoru: Lipsko, 19. března 2007

 

 Členská knížka Svazu textilních dělníků  Průkaz člena Arbeiter Turn und Sportverein  Průkaz Svazu proletářských volnomyšlenkářů  Průkaz člena KSČ
 Členská knížka spotřebitelské a spořitelní jednoty Vpřed  Průkaz kandidáta KSČ  Potvrzení pro-antifašistu  Pracovní vysvědčení