Sitte Walter

Narátor: Walter Sitte, 14. dubna 1935
Tazatel: David Weber a Barbora Čermáková
Místo a datum konání rozhovorů: Šumperk, 1. rozhovor – 31. května 2007, 2. rozhovor – 28. června 2007.

 

 S rodiči 1937  S matkou a sestrou 1940  První školní den 1941  Ministrant 1945
 S rodiči a sestrou 1952  S rodiči a sestrou 1960