Orální historie v projektu arrow projekt arrow osoby 
Pondělí, 24 červen 2024

Baier Werner Tisk

narozen: 5. července 1925

Narátor: Werner Baier
Tazatel: Tomáš Okurka
Místo a datum konání rozhovorů: Coswig 1. rozhovor – 15. dubna 2008

Františkovy Lázně, 2. rozhovor – 28. května 2008

 

 

 

 

Werner Baier se narodil 5. července 1925 v Žacléři. Otec byl horníkem, matka pocházela také z hornické rodiny. Otec byl členem komunistické strany. Po nastolení nacistického režimu v Německu pomáhala rodina německým uprchlíkům a podílela se na pašování ilegálních tiskovin do Německa. Do této činnosti se jako dítě zapojil i Werner Baier. Navštěvoval rovněž socialistický tělocvičný spolek Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ). Rodiče jej několikrát poslali „na handl“ do českých rodin ve vnitrozemí, kde se naučil výborně česky a poznal české kulturní prostředí.


V srpnu 1938 utekla matka s Wernerem a jeho bratrem Kurtem před nacistickou hrozbou do českého vnitrozemí. Otec a starší bratr Alfred se k nim měli připojit později a společně pak chtěli emigrovat do SSSR. Otci a bratrovi se však po podepsání mnichovské dohody již nepodařilo z obsazeného pohraničí uprchnout a otec byl zatčen gestapem. Matka s dvěma dětmi byla na konci října československými úřady poslána zpět do Žacléře a Werner šel na několikatýdenní převýchovu do Prenzlau. Poté se vrátil zpět do Žacléře, kde se shledal s otcem, který byl mezitím propuštěn z vězení.


Po dokončení školní docházky nastoupil Werner Baier do učení v továrně na porcelán v Žacléři. Podílel se na činnosti žacléřské odbojové skupiny tím, že vozil zprávy odbojovým skupinám v protektorátu. V roce 1942 byl poslán na pracovní službu do Slezska a o rok později povolán k wehrmachtu. Sloužil nejprve ve Slezsku, Vestfálsku a Francii a v listopadu 1943 byl odvelen na východní frontu do Ruska. Zde byl za podvratnou činnost poslán do trestného oddílu likvidujícího miny. V roce 1944 dezertoval a přešel k Rusům. Byl poslán do antifašistické školy v Krasnogorsku u Moskvy a stal se členem „Nationalkomitee Freies Deutschland“. Pak vstoupil do československé armády, kde byl motorizovanou spojkou. Zúčastnil se karpatsko-dukelské operace a v květnu 1945 přišel s československou armádou do Prahy. Po skončení války působil krátce v armádním oddělení kultury a osvěty.


V únoru 1946 se vrátil do Žacléře a začal pracovat jako nástrojař. Podílel se na organizování antifašistických transportů z Žacléře a v květnu 1946 sám antifašistickým transportem odjel z Československa. Usadil se v Brandenbursku a začal pracovat jako vládní sekretář v brandenburské vládě. Později působil jako zemědělský referent v okresním vedení SED a na dalších postech. V roce 1949 byl z politických důvodů zatčen, v následujícím procesu byl však osvobozen. Vrátil se do státní služby v brandenburské vládě a v roce 1951 odešel do Berlína na ministerstvo zemědělství NDR. O rok později se stal důstojníkem armády NDR a učitelem na důstojnické škole. Na přelomu 50. a 60. let vystudoval vojenskou akademii a technickou univerzitu v Drážďanech a po jejím dokončení nastoupil na ministerstvo obrany NDR. V roce 1973 ukončil ze zdravotních důvodů svou činnost v armádě. Stal se docentem vysokoškolské pedagogiky na Humboldtově univerzitě v Berlíně, jímž byl až do odchodu do důchodu v roce 1985.


Po roce 1989 stál v čele iniciativy o obnovení muzea v Žacléři, která se po deseti letech dočkala úspěchu. Zpracoval také Listy z dějin Žacléře a Dokumenty z dějin Žacléře.


Werner Baier je podruhé ženatý, má dvě děti a šest vnoučat. Žije v Coswigu nedaleko Drážďan.
(Tomáš Okurka)

 

 

Zvuková ukázka, délka 5:31

 

Werner Baier v uniformě wermachtu 1943 Werner Baier vojákem Československého armádního sboru v Sovětském svazu 1945 Vojenská legitimace Průkaz antifašisty Werner Baier
Průkaz 'Oběti nacismu' Přepravní lístek pro odsunované Prohlášení o ochraně KSČ matka Prohlášení o ochraně KSČ otec
Průkaz antifašisty matka Průkaz antifašisty otec  

 

 
 

Kontakt

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Vlašská 9
Česká republika
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
GPS: Loc: 50°5'12.59"N, 14°24'0.219"E