Orální historie v projektu arrow projekt arrow osoby 
Pondělí, 24 červen 2024

Blahó Julianne Tisk

Blaho_p.jpgNarátor: Julianne Blahó

narozena: 5. srpna 1935

Tazatel: Jiří Opluštil

Místo a datum konání rozhovoru: Habartov, 13. července 2007

 

 

 

Paní Julianna Blahó (roz. Schönecker) se narodila 7. srpna 1935 u prarodičů v dnes již zaniklé horské vsi Smrčí (Krondorf) poblíž Nového Kostela (Neukirchen) u Lubů (Schönbach). Vyrůstala však převážně doma v hornickém městě Habartově, ležícím pod Krušnými horami na kraji sokolovské uhelné pánve, přesněji v místní části Kluč (Rad), kde také celý život žije. Vyrůstala až do roku 1944, kdy se narodila její sestra Gerlinde, jako jediné dítě rodičů. Oba rodiče byli Němci, doma se mluvilo německy.

Maminka Julie pracovala jako domácí šička. Vždy byla apolitická a žila v obavách o manžela, kvůli jeho politické, spíše však občanské aktivitě. Tatínek Rudolf Schönecker patřil k německým starousedlíkům, byl celý život horníkem a zedníkem na šachtách u Habartova. Byl velmi politicky uvědomělý a aktivní, přestože, dle slov jeho dcery Julianne Blahó, nebyl straníkem. Podílel se na antinacistickém a antihenleinovském hnutí v regionu, zejména v Habartově: agitace, šíření tiskovin, obrana dělnického družstevního zařízení v Habartově proti henleinovcům.

V září 1938 odjel na mobilizační výzvu do Prahy (jednalo se dle slov jeho dcery o sudetoněmeckou antinacistickou domobranu, nejspíše Republikanische Wehr, dřívější Rote Wehr). Po návratu domů byl v listopadu zadržen gestapem a uvězněn v Norimberku. Na jaře 1939 byl internován v konc. táboře v Dachau, odkud byl propuštěn v červenci 1939. Celé válečné období pak pracoval na šachtě, pomáhal tam tajně pracujícím ruským zajatcům a byl dále činný v tvorbě a rozšiřování letáků. Krátce byl také v Tachově na vojenském výcviku, ale nebyl, jako nespolehlivý, odveden. Paní Julianne prožívala toto období dětství spíše stranou dětského kolektivu, jelikož mnoho německých sousedů, nechtělo aby se jejich děti s ní stýkali, ale byli i výjimky.

Jako antifašisté mohla jeho rodina, jako zde nemálo dalších, zůstat v Habartově po válce. Byl však zklamán přístupem a chováním Čechů k Němcům, Schöneckerovi měli u sebe doma asi přes půl roku sousedku s dítětem, která byla nucena opustit svůj dům, zabavený RG, a živili ji. On sám zastával smířlivé postoje, např. u soudu s místním nacistou, který se spolupodílel na jeho uvěznění v roce 1938. Paní Julianne se po válce těžce sžívala s nově příchozími Čechy, kteří ke všem Němcům přistupovali dosti opovržlivě. První poválečný rok jako ostatní Němci nechodila do školy. Hned po ukončení povinné školní docházky začala pracovat jako přadlena v textilce ve Svatavě. Poznala a vzala si za muže slovenského Maďara, pana Václava Blahó. Ten byl na počátku 50. let vězněn v Jáchymovských dolech za kritiku režimu KSČ. Později se pan Blahó stal členem Konfederace politických vězňů. Po propuštění z vězení byl až do penze zaměstnán u uhelných dolů jako strojvůdce na důlní železnici. Paní Julianne po narození dětí více než 20 let pracovala na hradle důlní železnice.

Také otec paní Julianne brzy přestal sympatizovat s režimem, který nastoupil v roce 1948. V 60. letech se dokonce v rodině uvažovalo o vystěhování do NSR. Zemřel roku 1985, maminka roku 2000.

Manželé Blahó měli spolu dvě dcery a jednoho syna, kteří všichni i s vnoučaty žijí v Habartově, stejně jako sestra paní Julianne. Manžel zemřel roku 2006.

(Jiří Opluštil)

 

Zvuková ukázka, délka 9:02

 

Při pracích na poli u prarodičů (před rokem 1938) S rodiči (před rokem 1938) Vánoce s rodiči a babičkou (před rokem 1938) Rudolf Schönecker (60. léta, 20. st.)
 
 

Kontakt

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Vlašská 9
Česká republika
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
GPS: Loc: 50°5'12.59"N, 14°24'0.219"E