Pondělí, 27 květen 2024

Informace o projektu Tisk

ROK 2009

I po skončení vládního projektu pokračují jednotlivá pracoviště (Ústav pro soudobé dějiny, Národní archiv a Muzeum města Ústí nad Labem) v bádání o tématu německých antifašistů v Československu. V plánu jsou následující činnosti:

 • doplňování databáze
 • prezentace putovní výstavy
 • tematický soupis právních předpisů
 • školní projekt
 • uveřejnění rozhovorů s pamětníky
 • archivace materiálů získaných během rozhovorů

 

 

Dozorčí komise ROK 2008

 

Závěrečná zpráva k projektu, projednaná a schválená Dozorčí komisí i vládou ČR v prosinci 2008, je k dispozici v tištěném vydání a ve formátu pdf zde.

 

 

Dílčí zpráva o plnění projektu během prvního pololetí roku 2008 byla předložena Dozorčí komisi, doplněna o závěry jednání DK a k dispozici je ve formátu pdf zde


ROK 2008

Z plánu práce na rok 2008:

 • dokončení databáze
 • zahraniční cesty (Německo, Rakousko, Moskva)
 • audiorozhovory a videorozhovory, nových 30-40 rozhovorů
 • zřízení stálé expozice a mezinárodní konference (10.-12.9.08)
 • vydání publikací (rozhovory, sborník studií, medailonky, edice dokumentů, průvodce stálé expozice, regionální monografie)
 • rozšíření webové prezentace
 • filmový cyklus (ve spolupráci s NFA)
 • dokončení filmových dokumentů


Celá zpráva zde.Dozorčí komise ROK 2007

Souhrnná zpráva o náplni projektu za rok 2007 byla v únoru 2008 schválena Dozorčí komisí. Její plnou verzi ve formátu pdf naleznete zde.

S koncem prvního pololetí roku 2007 byla sestavena zpráva pro Dozorčí komisi pro dané období. Souhrnnou zprávu o realizaci projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu....

Zpráva obsahuje:

 • postup prací při řešení projektu
 • rekapitulaci čerpání finanční podpory
 • zprávu o činnosti MMÚL v projektu a o zahraničních cestách NA
 • zápisy z pracovních porad a o oral history projektu
 • přehled prezentacíK 31.3.2007 předložena stručná zpráva o plnění projektu v období 1.1.-31.3.2007.
Po 30.6.2007 bude dozorčí komisi představena zpráva za první pololetí 2007:

 • Zpráva o plnění projektu v období 1.1.-30.6.2007
 • Dílčí zprávy NA ČR a MMÚL
 • Program a postup prací na projektu v 2. pololetí roku 2007ROK 2007

- pokračuje vyhledávání a kontaktování pamětníků
- pořízení cca 55 rozhovorů v ČR a zahraničí
- doplňování databáze: údaje od pamětníků + prameny úřední provenience
- pracovní seminář k databázi
- archivní výzkum
- překladový sborník (USD)
- sborník ke konferenci I oni byli proti... (USD)


- edice pramenů (NA)
- výstava v Českém centru v Drážďanech


- tematické číslo ĎaSu
- přednášky pro učitele na PedF UK
- Eustory


- brožura ke školnímu programu (MMUL)
- přednášky pro studenty na FF UK
- putovní výstava

- sborník J. W. Bruegel

- bilanční seminář v Ústí nad Labem

Dozorčí komise ROK 2006

V lednu 2007 byly dozorčí komisi předloženy následující dokumenty:

 • Situační zpráva o plnění projektu v období 1.7.-31.12.2006
 • Dílčí zpráva o plnění projektu v období 1.7.-31.12.2006 ( vč. příloh: Idea cíl projektu, Nejdůležitější data, Písemné reagence pamětníků, Zprávy z archivních cest, semináře k databázi, setkání Seliger Gemeinde, Dílčí zpráva NA ČR a MMÚL)
 • Program a postup prací na projektu v roce 2007 (vč. rozpočtu)Předložené zprávy byly schváleny zadavatelem MZV ČR dne 5.2.2007.


ROK 2006

V rámci vyhledávací fáze byli osloveni pamětníci v zahraničí a v ČR (inzerce, informace zastupitelských úřadů) a jejich organizace (např. Seliger Gemeinde). Informaci o projektu spojenou s výzvou otiskly též formou inzerátu české deníky. V období od září do prosince 2006 reagovalo na výzvu celkem 57 účastníků. Začala se zpracovávat i databáze těchto osob.


Na podzim 2006 začal archivní výzkum v domácích i zahraničních archivech.

 


Nejvýraznější aktivitou prezentační fáze bylo konání mezinárodní historické konference "…i oni byli proti" ve dnech 13.-15. listopadu 2006 v Ústí nad Labem.
ROK 2005

Dne 1. 7. 2006 se stal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 24. srpna 2005 č. 1081 a splnění podmínek následného výběrového řízení hlavním nositelem a realizátorem projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, který má být ukončen 30. 9. 2008.

Spoluřešiteli projektu jsou Národní archiv a Muzeum města Ústí nad Labem, zapojena je řada dalších subjektů (Živá Paměť, Post Bellum, Univerzita v Ústí nad Labem) i jednotlivců (dr. Alena Wagnerová).

Projekt je rozčleněn do tří základních fází: vyhledávací, badatelské a prezentační.

 

 
 

Kontakt

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Vlašská 9
Česká republika
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
GPS: Loc: 50°5'12.59"N, 14°24'0.219"E